3 goede vragen

Komt u naar ons ziekenhuis voor een behandeling of een onderzoek, dan heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat u uiteindelijk beslist, hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Bijvoorbeeld uw gezondheidssituatie, de risico’s die een ingreep met zich meebrengt of misschien uw beroep. Om daar voldoende rekening mee te houden, kunt u in ons ziekenhuis de 3 Goede Vragen stellen. De 3 Goede Vragen vindt u hieronder:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

 

Uit ervaringen in de praktijk blijkt dat deze vragen patiënten goede houvast geven tijdens het voeren van een gesprek. Vervolgens kunt u samen met de arts en/of verpleegkundige beslissen welk onderzoek en/of welke behandeling het beste bij u passen gezien uw persoonlijke situatie. Zo maakt u een weloverwogen keuze. Met andere woorden: de 3 Goede Vragen helpen u om de juiste informatie te krijgen die voor u belangrijk is.

 

De 3 Goede Vragen zijn ontwikkeld door de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Maasziekenhuis Pantein en de Cliëntenraad van het Maasziekenhuis raden het gebruik van deze vragen van harte aan.

 

In het filmpje (geen geluid) vindt u tevens een korte uitleg van de 3 Goede Vragen: