Behandelcentrum

Heeft u een spoedeisende zorgvraag, dan kunt u bij de Huisartsenpost of Spoedeisende Hulp terecht. U krijgt - afhankelijk van uw zorgvraag - een behandeling van de huisarts, een medewerker of arts van de Spoedeisende Hulp.

 

Indien u langer moet worden geobserveerd, wordt u opgenomen in het observatorium. Ook patiënten die wachten op uitslagen of nadere diagnostiek, waarna beslist wordt of een opname noodzakelijk is, verblijven in het observatorium.

De noodzakelijke voorzieningen voor het doen van onderzoek en voor een snelle behandeling, zijn in de buurt van het behandelcentrum.