Colofon

Maasziekenhuispantein.nl is de website van Maasziekenhuis Pantein. De website biedt onder meer:

  • informatie over de medische zorg die u van het ziekenhuis kunt verwachten;
  • informatie over bestuur en beleid van het ziekenhuis
  • informatie over de relatie van het ziekenhuis met de andere onderdelen van Pantein (zorgcentra en thuiszorgorganisatie)
  • contactgegevens.

Publieksgericht

Het Maasziekenhuis streeft er voortdurend naar de informatie op deze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van het publiek. U kunt kiezen uit meerdere ingangen tot de aangeboden informatie. Het ziekenhuis onderzoekt periodiek de wensen en de mate van tevredenheid van websitebezoekers.

Ontwerp, implementatie en realisatie

Het ontwerp en de implementatie van de website is gerealiseerd door Prezent: www.prezent.nl.
De website is gerealiseerd met behulp van het content management systeem Bloxz.