Afschaling zorg

Publicatiedatum: 22 december 2020

 

Dinsdag 22 december 2020 maakte het ministerie van VWS bekend dat alle ziekenhuizen de reguliere, planbare zorg moeten gaan afschalen, met uitzondering van acute en oncologische zorg. De afspraken op de poliklinieken en afdeling radiologie gaan zoveel mogelijk door.


Met de afschaling van zorg komt ruimte vrij om zorg aan coronapatiënten te bieden.

 

Heeft u binnenkort een afspraak?
Als uw afspraak niet doorgaat, dan krijgt u een bericht of telefoontje van ons. Wij verzoeken u om niet hierover zelf naar het ziekenhuis te bellen. 


Heeft u geen bericht ontvangen, dan gaat de afspraak gewoon door.

 

Waarom vindt er in Nederland afschaling van zorg plaats?

Door het stijgend aantal coronapatiënten loopt de druk op de zorg op. De ziekenhuizen zitten daardoor aan hun maximumcapaciteit. Gelijktijdig hebben de ziekenhuizen te kampen met hoge werkdruk en ziekteverzuim. Doordat de grens is bereikt, is het dus elke dag zoeken naar een goede balans tussen de zorg aan coronapatiënten en de reguliere zorg (die tot op heden zoveel mogelijk is doorgegaan). Omdat de ziekenhuizen verwachten meer coronapatiënten te moeten opnemen, wordt dagelijks aan de hand van de omstandigheden besloten wat nodig is om de zorg de komende weken te kunnen waarborgen.