Contracten zorgverzekeraars 2021

Publicatiedatum: 31 december 2020

In verband met corona zijn de onderhandelingen voor 2021 tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars landelijk gevoerd en niet, zoals gebruikelijk, tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars apart.


Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben in december 2020 gezamenlijke afspraken gemaakt over de vergoeding van ziekenhuiszorg in 2021 (compensatieregeling COVID-19).


Voor wat betreft de zorgverzekeraars waar ons ziekenhuis meerjarenafspraken voor heeft, lopen deze contracten gewoon door. Hiermee is goede zorg en vergoeding van zorg in 2021 voor deze patiënten verzekerd. Dit betreft de verzekeraars: VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ, ASR, DSW, Zorg & Zekerheid en ENO.


EUCARE (Aevitae)
Alleen met zorgverzekeraar EUcare (Aevitae) is nog geen overeenstemming bereikt over de compensatieregeling COVID-19, omdat zij niet deelnemen in de landelijke compensatieregeling. De gesprekken met EUCARE worden in januari hervat.


Mocht het Maasziekenhuis geen overeenstemming bereiken met EURCARE betekent dat wanneer u een polis heeft bij EUcare, mogelijk niet alle planbare ziekenhuiszorg (volledig) wordt vergoed. Spoedzorg wordt altijd vergoed.


Overstappen naar een andere zorgverzekeraar
De uiterste datum voor het opzeggen van uw zorgverzekering is 31 december. De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering is 31 januari, mits u de oude uiterlijk 31 december heeft stopgezet. Uw zorgverzekering gaat dan per 1 januari met terugwerkende kracht in.