Digitaal IC-Café voor corona IC-patiënten/familie

Publicatiedatum: 1 september 2020

De corona crisis heeft grote impact gehad en nog op iedereen. Niet in de laatste plaats voor/bij mensen die met een corona infectie op de intensive care (IC) hebben gelegen én hun naasten. Speciaal voor deze groep mensen organiseert de patiëntenorganisatie IC Connect samen met de MONITOR-IC (o.a. Maasziekenhuis en Radboudumc) op dinsdagavond 8 september het eerste  digitale IC Café voor corona IC-patiënten en naasten. Dit is via internet te volgen en er is nog een tiental plekken vrij.


Hoe ga je ermee om?

Tijdens dit uur staan de organisatoren stil bij ieders ervaringen tijdens en na de ziekte en vooral ook hoe iedereen hier mee is omgegaan. Wat doet zo’n IC-opname met je als patiënt, maar ook met de naaste? Welke klachten hebben mensen gehad, of zijn er nog steeds? Vaak zijn de mensen na de IC nog niet hersteld en kampen met allerlei restklachten. Dit wordt het Post-Intensive Care Syndroom of PICS genoemd. Ook naasten kunnen klachten hebben, vooral van psychische aard, ook wel PICS-F(amilie) genoemd.

 

Uitleg en leren van elkaar
Tijdens het IC Café wordt uitleg gegeven over PICS en PICS-F. Vooral om te leren van elkaars ervaringen en ook eventuele tips. Bijvoorbeeld wat hebben mensen gedaan om er weer bovenop te komen, wat kunnen we van elkaar leren? Informatie over PICS en PICS-F is te vinden op de website van patiëntenorganisatie IC Connect: www.icconnect.nl. Daars staan ook ook korte video’s over PICS, PICS-F, Delier op de IC, IC verworven spierzwakte en cognitieve en psychische problemen na de IC.

 

Aanmelden kan nog
Het digitale IC Café is toegankelijk voor maximaal 50 personen per sessie. Er zijn op dinsdag 8 september 2 sessies: sessie-1 van 18.30 tot 19.30uur en sessie-2: van 20.00 tot 21.00uur. Om dit digitale IC Café bij te wonen kunnen mensen zich per mail opgeven: intensive-care-cafe.ic@radboudumc.nl Geef ook duidelijk aan of u de eerste of tweede sessie wilt bijwonen. De Zoom-link met instructies die de deelnemers per mail ontvangen is namelijk uniek per sessie.
Voor de inschrijving geldt: vol is vol. Er zijn voor beide sessies nog ‘tien plekken beschikbaar.
Bij een te groot aantal deelnemers volgt er zo snel mogelijk een nieuwe sessie.