Vanaf 16 november afspraak nodig voor bloedafname in Maasziekenhuis

Publicatiedatum: 12 november 2020

Maasziekenhuis Pantein wordt druk bezocht voor bloedafname. Daarom werken we vanaf 16 november 2020 in het ziekenhuis op afspraak. Voor alle andere bloedafnamelocaties in de regio kunnen mensen langskomen op de tijden zoals die op de website vermeld staan. Het maken van een afspraak is hier nog niet mogelijk. De tijden en dagen van bloedafname vindt u hier: www.maasziekenhuispantein.nl/patient-bloedprikken


Door het werken op afspraak in het ziekenhuis kunnen we het aantal personen in de wachtkamer tot een minimum beperken en de anderhalve meter waarborgen, zowel voor patiënten als medewerkers. Op deze manier proberen we er alles aan te doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat de patiënt direct wordt geholpen. Het is belangrijk dat iedereen die een afspraak heeft, zich niet meer dan 5 min van tevoren aanmeldt bij de poli Bloedafname. Bij de afspraak is het van belang om het aanvraagformulier van de arts mee te nemen.

Afgifte van lichaamsmateriaal zoals urine en ontlasting kan zonder afspraak. Hiervoor gelden de reguliere openingstijden van poli Bloedafname in het Maasziekenhuis (op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur).

Via de afsprakenmodule op de website kan een afspraak worden gepland. Patiënten die zich melden zonder afspraak worden ook geholpen, maar moeten rekening houden met een langere wachttijd.