Over deze site

Inhoud van de site

Maasziekenhuis.nl is de website van Maasziekenhuis Pantein. De website biedt onder meer:

  • informatie over de medische zorg die u van het ziekenhuis kunt verwachten
  • informatie over bestuur en beleid van het ziekenhuis
  • informatie over de relatie van het ziekenhuis met de andere onderdelen van Pantein (zorgcentra en thuiszorgorganisatie)
  • contactgegevens

Proclaimer

De webredactie en medewerkers van Maaszieknhuis Pantein besteden veel zorg aan de informatie op Maasziekenhuis.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. De webredactie staat open voor uw opmerkingen of ideeën. Komt u fouten of verouderde informatie tegen of heeft u suggesties voor verbeteringen dan wordt uw reactie bijzonder op prijs gesteld.

Privacy

Maasziekenhuis Pantein verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Het Maasziekenhuis gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. U kunt op deze website formulieren invullen. Hierbij vraagt het Maasziekenhuis zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens, namelijk alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de juiste verwerking van het formulier.
Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en het wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Lees hier de uitgebreide privacyverklaring.

Coordinated Vulnerability Disclosure Pantein (CVD)

Goede zorg leveren vraagt dat we doorlopend gebruik maken van goed werkende systemen. Pantein besteedt daarom veel aandacht aan de beveiliging. Ondanks onze aandacht hiervoor kan het voorkomen dat er op enige moment een zwakke plek ontdekt wordt.

Heeft u een zwakke plek in één van onze systemen gevonden dan horen wij dit graag van u. Wij treffen dan zo snel mogelijk maatregelen. Wij werken graag met u samen om onze dienstverlening zo veilig mogelijk te laten verlopen in het belang van iedereen die op enig moment zorg nodig heeft. In onze Coordinated Vulnerability Disclosure Pantein (CVD) leest u hoe we hierbij kunnen samenwerken.