Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënt en denkt met het ziekenhuis mee over een breed scala aan onderwerpen. Onder 'de cliënt' wordt verstaan: de huidige cliënten met hun naasten, evenals alle potentiële cliënten in het verzorgingsgebied, hun familie en bezoekers.

 

In de gezondheidszorg staat u als cliënt meer en meer centraal.

U vraagt terecht om professionele, klantgerichte zorg en service. 

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen is het belangrijk de wensen van cliënten te kennen om hierop zo goed mogelijk te kunnen inspelen.

 

Gegevens Cliëntenraad:

Cliëntenraad Maasziekenhuis Pantein
Postbus 55
5830 AB  Boxmeer

Tel: 0485-845252
E-mail: cliëntenraad@pantein.nl

Niet voor klachten van individuele aard

De cliëntenraad van Maasziekenhuis Pantein richt zich op het algemeen belang van cliënten van het ziekenhuis. Voor klachten van individuele aard kunt u terecht bij de medewerkers of leidinggevende van de betreffende verpleegafdeling/polikliniek of bij de klachtencommissie van Maasziekenhuis Pantein.

Klacht of compliment?

Maasziekenhuis Pantein vindt het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn en blijven over de behandeling en verzorging in het ziekenhuis.


Daarom horen wij graag of u klachten of complimenten heeft.
Stuur uw klacht of compliment op

Jaarverslag cliëntenraad