Uw ziekenhuis en u

Op deze pagina's vindt u informatie over onder andere uw medisch dossier en patiëntencommunicatie.

Medisch dossier

Bij onderzoek of behandeling in het ziekenhuis wordt van u een persoonlijk dossier aangelegd. Hierin staan aantekeningen over uw gezondheid en wijze van behandeling.

Voor alle patiënten van het Maasziekenhuis is het patiëntenportaal MijnPantein beschikbaar. Via www.mijnpantein.nl kunt u inloggen om uw (medische) gegevens te bekijken. Denk aan uitslagen, radiologieverslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens.

 

Identificatie

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen geldt een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien. 

Rechten en plichten

Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in een aantal wetten. 

Klacht of compliment

Heeft u als patiënt een opmerking over de zorgverlening of uw verblijf in het Maasziekenhuis, dan kunt u een klachten-en-complimentenformulier invullen en versturen.

Patiëntenparticipatie

(Ex-)patiënten zijn ervaringsdeskundigen bij uitstek. Een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen patiënten en hulpverleners maakt voortdurende kwaliteitsverbetering mogelijk. Maasziekenhuis Pantein zet verschillende instrumenten in om hier in de praktijk een praktische uitwerking aan te geven.

Patiëntencommunicatie

Maasziekenhuis Pantein vindt goede communicatie met patiënten erg belangrijk. Binnen het ziekenhuis is het de taak van de afdeling Patiëntencommunicatie om de communicatie met patiënten te bewaken en indien nodig te verbeteren.

Mortuarium

Als een patiënt in het Maasziekenhuis komt te overlijden, wordt op de afdeling de eerste, gebruikelijke zorg verricht. De familie krijgt vervolgens ruim gelegenheid om in alle rust afscheid te nemen. Daarna wordt de overledene naar het mortuarium in het ziekenhuis overgebracht door de mortuariumbeheerder.