Ervaring GIDZ-vrijwilliger Jules van der Veldt

In het Maasziekenhuis werken elke week tien GIDZ vrijwilligers. (GIDZ staat voor Geriatrie In De Ziekenhuizen). Zij hebben kennis van ouderenproblematiek, zoals het omgaan met verwardheid, afasie, dementie, hygiëne en gesprekken voeren over onderwerpen die de patiënten bezighouden. De vrijwilligers geven ‘kwetsbare ouderen’ extra aandacht, door gesprekken te voeren en diverse activiteiten te organiseren. Zo helpen zij verdere complicaties voorkomen of verzachten, zoals  verwardheid (delier), vallen of het oplopen van een fysieke beperking. En dragen zij eraan bij dat mensen het ziekenhuis zo fit mogelijk weer verlaten.


Jules van der Veldt is zo’n vrijwilliger en werkt op verschillende verpleegafdelingen in ons ziekenhuis. Elke donderdagochtend bezoekt hij een aantal oudere patiënten en voert met hen gesprekken aan bed. Ook begeleidt hij patiënten naar activiteiten in huiskamer Het Anker.


Hij vertelt: “De meeste mensen die ik bezoek zijn tussen de 70 en 100 jaar. Het mooie aan de bezoeken en gesprekken vind ik de verhalen die ik hoor. Het valt me op dat mensen vaak heel veel te vertellen hebben, bijvoorbeeld over de oorlog. Er zijn mensen die over de hele wereld zijn geweest, maar laatst was er ook iemand die nooit verder was geweest dan het dorp en de kerk. Maar het belangrijkste is dat de patiënten iets aan mijn bezoekje hebben”.

Jules van der Veldt in gesprek met een patiënt.

Een prettig verblijf
“Voor patiënten kan een ziekenhuisopname best heftig zijn. Veel mensen komen hier na een val of acute ziekte. Zo ben je thuis in je vertrouwde omgeving en zo ben je ineens patiënt en overgeleverd aan de zorg van het ziekenhuis. Voor sommigen is dat geestelijk heel moeilijk. Zij kunnen dan verward zijn. Wij helpen de mensen zich te oriënteren, door te vertellen waar ze zijn. Vaak staat er bij hen ook een kalenderklok die duidelijk maakt welke dag en hoe laat het is. Het is belangrijk dat mensen tot rust komen, dat is goed voor hun herstel. Wij helpen mee aan een prettig verblijf en helpen mensen zo fit mogelijk het ziekenhuis weer te verlaten.”

 

Activiteiten in huiskamer ‘Het Anker’
“Ik werk op donderdag, dan is er de activiteit ‘Bewegen’ in Het Anker, onder begeleiding van een fysiotherapeute. Bijvoorbeeld overgooien of andere activiteiten met de bal. De vrijwilliger doet dan mee. Elke dag kijken we of er liefhebbers zijn voor een activiteit en brengen hen ernaartoe. Behalve bewegen kun je in de huiskamer ook terecht voor activiteiten zoals kleuren, kruiswoordpuzzels maken, spelletjes als ganzenbord en mens-erger-je-niet en tussen de middag samen eten. Zo is er op maandag altijd ‘Muziek’. Dan komt er een pianist en kunnen de mensen luisteren en meezingen met liedjes van vroeger. Ik vind het mooi om vrijwilliger te zijn om op deze manier van betekenis te zijn; het geeft me veel voldoening.”

 

Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk op www.maasziekenhuispantein.nl/vrijwilligers