Gastroscopie

In overleg met uw behandelend arts, heeft u besloten tot een gastroscopie. Dit is een inwendig onderzoek van het maagdarmkanaal. In deze folder leest u meer over dit onderzoek. 

 

Gastroscopie zonder roesje 

 

Gastroscopie zonder roesje 

Download folder

Gastroscopie (pdf, 110 kB)