Insuline tolerantie test met meting van cortisol en groeihormoon

Met uw arts heeft afgesproken een insuline tolerantie test te laten doen. In deze folder leest u hoe de test verloopt en hoe u zich hierop voorbereidt.

Download folder

Poliklinieken

Specialismen