Poliklinische ingreep poli Dermatologie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een poliklinische ingreep op de polikliniek Dermatologie. In deze folder vindt u algemene informatie over de gang van zaken.

Download folder

Poliklinieken

Specialismen