Vastenproef - Vastentest – Hongerproef

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een vastenproef. Door middel van een vastenproef wordt onderzocht of hypoglykemie (lage bloedsuiker) optreedt bij langdurig vasten. In deze folder leest u meer over de vastenproef.

Download folder

Poliklinieken

Specialismen