Verpleegkundige spreekuur IBD voor patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

Uw MDL–arts heeft u al informatie gegeven over uw ziektebeeld en de behandelmethoden. De ervaring leert dat patiënten en hun familieleden vaak behoefte hebben aan meer informatie en begeleiding. In deze folder leest u wat u kunt verwachten van het verpleegkundig spreekuur IBD.

Download folder