Meer informatie

Vragen over vergoedingen en polisvoorwaarden
Neem contact op met uw zorgverzekeraar, als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed, als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden of als u wilt weten hoe uw zorgnota is opgebouwd.


Vragen over uw zorgnota
Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over de zorgnota die u van uw verzekeraar krijgt.

 

Krijgt u de zorgnota rechtstreeks van het Maasziekenhuis? Dan kunt u contact opnemen met Zorgcontrol Cure (Zorgadministratie) van het Maasziekenhuis. Hiervoor gebruikt u het vragenformulier of u belt op werkdagen tussen 08.30 - 12.30 uur naar 0485-84 60 40.