Digitale gegevensuitwisseling vergroot rol patiënt

Publicatiedatum: 12 februari 2020

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. De patiënt wordt steeds meer een partner voor zorgprofessionals. In dat kader zette het Maasziekenhuis Pantein de afgelopen maanden forse stappen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Daarbij richtte het ziekenhuis zich op het ontwikkelen van patiëntenportaal MijnPantein en de digitale uitwisseling van medicatie-info.


Deze twee projecten waren gekoppeld aan het landelijke Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Een onafhankelijke auditor heeft getoetst of het Maasziekenhuis Pantein voldoet aan de vanuit het VIPP-programma verbonden normen. Het Maasziekenhuis Pantein slaagde met vlag en wimpel voor deze audit. Hiermee laat het ziekenhuis onder andere zien dat zij de vereiste set aan medische gegevens voor patiënten toegankelijk maakt.

 

Mijn Pantein
Sinds begin november 2019 is voor alle patiënten van het Maasziekenhuis Pantein het patiëntenportaal MijnPantein beschikbaar. In de afgelopen drie maanden bekeken al zo’n 5420 patiënten hun gegevens via www.mijnpantein.nl Denk aan uitslagen, radiologieverslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens. 

 

Dankzij de digitale inzage kunnen patiënten gemakkelijk informatie van het ziekenhuis te raadplegen. De gegevens zijn 24 uur per dag beschikbaar. Zo kan een patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de specialist en is deze beter geïnformeerd over de eigen gezondheid. Uiteraard is de toegang tot de digitale informatie goed beveiligd. Uitgebreide informatie en een inloginstructie zijn te vinden op www.mijnpantein.nl 

 

 

Digitale uitwisseling medicatie-info

Het Maasziekenhuis Pantein biedt voortaan poliklinische en ontslagrecepten op digitale wijze bij de apotheek aan. Dit werkt sneller en er is minder kans op fouten. Binnenkort gaat het Maasziekenhuis Pantein ook digitale medicatie-overzichten aan de patiënt en/of bij de behandeling betrokken zorgverleners van andere organisaties beschikbaar stellen.