Heeft u een uitnodiging voor een afspraak?

Bij alle afspraken nemen we de geldende veiligheidsregels in acht die voor patiënten en zorgverleners van belang zijn, waaronder 1,5 meter afstand en handdesinfectie bij toegang tot het ziekenhuis. 


 
Voor het veilig en op een verantwoorde manier kunnen werken, hanteren we daarnaast de volgende werkwijze: 
 • We verzoeken patiënten met coronagerelateerde klachten (hoesten, niezen, verkoudheid, kortademigheid of koorts) contact op te nemen met de betreffende poli, bij voorkeur 1 tot 2 dagen voor de afspraak.
 • Bent u in de tien dagen voor uw afspraak in een land/regio met code oranje of rood geweest? Neem dan zo snel mogelijk contact met de betreffende poli op. We bekijken dan of uw afspraak tien dagen kan worden uitgesteld. Bij afspraken die wel moeten doorgaan worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet.
 • U dient thuis te blijven (10 dagen thuisquarantaine – conform richtlijnen RIVM) wanneer uw huisgenoot Corona positief getest is en/of wanneer iemand waarmee u in nauw contact bent geweest Corona positief is getest. Kunt u om die reden niet naar uw afspraak komen, laat het ons dan telefonisch weten. Is uitstel van uw afspraak vanwege uw (urgente) medische situatie niet mogelijk, overleg dan vooraf telefonisch met onze zorgverleners. 

 • Bij de ingang van het ziekenhuis krijgen patiënten vragen over mogelijke corona-klachten. U kunt de toegangsprocedure versnellen door deze vragen kort voor aankomst te beantwoorden via: maasziekenhuispantein.nl/coronavragen. Laat de uitkomst via uw mobiele telefoon zien of print deze uit. 
 • Bij een poliafspraak, opname of ontslag uit het ziekenhuis is een begeleider alleen toegestaan als u om medische redenen deze begeleiding nodig heeft. Heeft u een begeleider nodig vanwege vervoer? Dan kan deze persoon buiten het ziekenhuis of in de auto wachten.
 • Neem pas 10 minuten voor de afspraaktijd plaats in de wachtkamer. 
 • Patiënten wordt gevraagd om meteen na afloop van de afspraak het ziekenhuis weer te verlaten, tenzij er direct nog een vervolgafspraak nodig is, bijvoorbeeld bloedafname.

 • De wachtruimtes en looproutes zijn aangepast, zodat de afstand van minimaal anderhalve meter aangehouden kan worden.
 • De poliklinieken zijn daarnaast zodanig ingericht dat het personeel veilig kan werken.

 

Geplande afspraken
Vanwege het coronavirus is de dienstverlening van het Maasziekenhuis in het voorjaar van 2020 anders verlopen. 
 • Patiënten waarvan de afspraak in de afgelopen maanden is afgebeld, worden door het ziekenhuis benaderd.
 • Afspraken die in de afgelopen maanden niet zijn afgebeld, gaan gewoon door.

 

Komt u als bezoeker of begeleider naar het ziekenhuis, lees dan vooraf deze informatie

 

Door samen zorgvuldig te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, doen we er alles aan om ieders veiligheid zo goed mogelijk te beschermen. Dank voor uw begrip en medewerking.