Klinische Geriatrie

Oud mogen worden is heel mooi, maar een hogere leeftijd brengt vaak ook gezondheidsproblemen met zich mee. Een (klinisch) geriater is een arts voor de oudere patiënt die last heeft van verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Een klinisch geriater is verbonden aan een ziekenhuis.


In Maasziekenhuis Pantein werken drie klinisch geriaters. Hun patiënten zijn mensen met uiteenlopende klachten. Vaak is er sprake van een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

 

Wat doet de klinisch geriater?

De klinisch geriater onderzoekt waar uw klachten vandaan komen. Daarna bekijkt hij of zij hoe de klachten zoveel mogelijk verholpen of verhinderd kunnen worden. Daarbij neemt de geriater de hele mens als uitgangspunt. Niet alleen lichamelijke oorzaken komen aan bod, maar ook psychische of sociale problemen en zorgproblemen thuis worden in beeld gebracht. De klinisch geriater houdt rekening met wat u aankan. Er worden niet meer onderzoeken gedaan dan echt nodig is.

 

De klinisch geriater werkt nauw samen met andere professionals, zoals fysiotherapeuten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Samen zorgen zij ervoor dat u zo zelfstandig mogelijk een goed leven kunt leiden.

 

Wanneer komt u naar de klinisch geriater?

Een paar voorbeelden van klachten van mensen die de klinisch geriater bezoeken zijn:

 • moeilijk lopen en vaak vallen. 
 • incontinentie (problemen met het ophouden van urine of ontlasting).
 • moeite met eten of gewichtsverlies.
 • neerslachtigheid, (mogelijke) depressie en andere stemmingsveranderingen.
 • plotselinge verwardheid (delier) of controle na een delier.
 • problemen met het geheugen.
 • voorafgaand aan een operatie of behandeling met chemotherapie.

 

Uw eerste bezoek
Uw eerste bezoek aan de polikliniek Klinische Geriatrie duurt meestal 1,5 tot 2,5 uur. Vooraf krijgt u per post een vragenlijst toegestuurd. Wij willen u vragen deze vragenlijst thuis in te vullen en mee te nemen naar uw eerste afspraak.

 

Neem bij uw bezoek aan de polikliniek Klinische Geriatrie een vertrouwenspersoon mee. Dat kan uw partner, een familielid of een vriend(in) zijn. De verpleegkundige en de geriater gaan ook met hem of haar in gesprek, om een beter beeld van uw situatie te krijgen.

 

Uw bezoek aan de polikliniek verloopt meestal als volgt:

 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek Klinische Geriatrie. Volgt u route 114.
 • U neemt plaats in de wachtruimte op de gang. Een verpleegkundige haalt u hier op.
 • Gesprek met de verpleegkundige. Zij neemt de vragenlijsten met u door. Ook doet de verpleegkundige enkele aanvullende onderzoeken, zoals het meten van uw bloeddruk en gewicht.
 • Gesprek tussen de verpleegkundige en uw begeleider.
 • Gesprek met de klinisch geriater over uw klachten en gezondheidstoestand.
 • De klinisch geriater doet een uitvoerig lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt een hartfilmpje gemaakt.
 • De geriater bespreekt alle bevindingen met u en doet een voorstel voor een plan van aanpak.
 • Plannen van aanvullend onderzoek (indien nodig) en/of een controleafspraak.
 • Indien nodig kunnen na het polibezoek direct onderzoeken worden uitgevoerd, zoals bloedprikken.

 

Wat neemt u mee?

 • uw identiteitsbewijs.
 • uw verzekeringspasje.
 • alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking en/of een lijst met de medicatie die u gebruikt.
 • de ingevulde vragenlijsten.
 • uw leesbril of gehoorapparaat, als u die heeft.
 • uw loophulpmiddel (rollator, looprek, stok).
 • als u thuiszorg krijgt: uw zorgmap.

 

Het is fijn om tijdens het bezoek aan het ziekenhuis gemakkelijke kleding te dragen.

 

Vervolgonderzoeken

De polikliniek Klinische Geriatrie beschikt over een dagonderzoekscentrum. Als u onderzoeken moet ondergaan, plannen wij deze zoveel mogelijk op een en dezelfde dag. U hoeft dus minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. Voor zover mogelijk krijgt u ook de uitslagen al dezelfde dag.

 

Extra aandacht voor kwetsbare ouderen

Een ziekenhuisopname is voor ouderen vaak een spannende of ingrijpende gebeurtenis. Het Maasziekenhuis doet er alles aan om het verblijf voor ouderen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Dat geldt niet alleen voor opname in het ziekenhuis, maar ook voor behandeling op de polikliniek. Daarom bieden wij naast specialistische zorg speciale voorzieningen voor ouderen. Lees meer

 

Afspraak maken

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie. Let u erop dat u alleen een afspraak kunt maken als uw specialist of huisarts u heeft doorverwezen. Het telefoonnummer is 0485-84 57 56. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.

 

U kunt ook via deze website een afspraak maken.

 

De polikliniek Klinische Geriatrie bevindt zich in het  Maasziekenhuis op de 1e verdieping. Volgt u route 114.

Specialismen

Poliklinieken