Urologie

Als u voor een urologische behandeling naar het ziekenhuis komt, komt u allereerst terecht op de polikliniek Urologie. Urologie behandelt aandoeningen aan de urinewegen van de man en de vrouw, en de geslachtsorganen van de man. Op de polikliniek wordt u ontvangen voor een gesprek met uw specialist(en), voor onderzoek en/of voor kleine behandelingen.


Bij een bezoek aan de polikliniek of bij wijziging van uw gegevens neemt u het volgende mee:

 • het pasje van uw zorgverzekering,
 • de verwijsbrief van uw huisarts,
 • een recent medicijnenpaspoort of lijst van medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar via huisarts of apotheek),
 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Identificatie

Identificatie gebeurt met behulp van een geldig legitimatiebewijs en het burgerservicenummer (BSN). Het is daarom noodzakelijk dat u altijd uw legitimatiebewijs meeneemt naar het ziekenhuis.

In uw patiëntendossier wordt ook een pasfoto opgenomen. Die wordt bij de registratiebalie gemaakt. Het gebruik van een pasfoto draagt bij aan zorgvuldige en veilige zorg. De specialist of polimedewerker ziet zo in één oogopslag dat hij of zij de juiste persoon voor zich heeft.Verandert er iets in uw gegevens, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen of u een nieuwe zorgverzekering heeft afgesloten? Geeft u dit dan door bij de registratiebalie in de centrale hal.

Voorbereiding

Om uw gesprek op de polikliniek zo goed mogelijk te laten verlopen, geven we u een aantal tips:

 • Schrijf uw vragen van tevoren op.

  Denk in ieder geval aan de 3 goede vragen.

 • Neem gerust iemand mee naar de afspraak; samen onthoudt u meer dan alleen.
 • Zeg zo duidelijk mogelijk wat u denkt en wat u wilt. Herinner de zorgverlener (als dat nodig is) aan de dingen die voor u extra belangrijk zijn.
 • Vraag gerust om bedenktijd als de arts een ingrijpende behandeling (of ingrijpend onderzoek) voorstelt. Denk er thuis rustig over na. Vraag eventueel om een extra gesprek.

Uw bezoek

Uw bezoek aan de polikliniek verloopt meestal als volgt:

 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek.
 • U neemt plaats in de wachtruimte.
 • U krijgt een seintje wanneer u aan de beurt bent.
 • U heeft een gesprek met uw specialist; mogelijk is er een kort lichamelijk onderzoek.
 • Misschien verwijst uw specialist u door naar een andere afdeling voor verder onderzoek.

 

Is opname nodig (voor nader onderzoek, behandeling of operatie) dan wijst de assistent u de weg naar Bureau Opname.

Bekkenbodempoli

Voor vrouwen met urologische problemen is in Maasziekenhuis Pantein een speciale Bekkenbodempoli ingericht. Hier kunt u terecht met klachten zoals verhoogde aandrang, incontinentie of een verzakking. Een gynaecoloog, een uroloog en een bekkenbodemverpleegkundige buigen zich samen over uw klacht. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Bekkenbodempoli.

Voorkomen van MRSA in het ziekenhuis

Het Maasziekenhuis probeert infecties bij patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt daaraan meehelpen.

Meld het uw arts of verpleegkundige meteen als u:

 • minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis verbleef,
 • beroepsmatig in contact komt met varkens en/of vleeskalveren,
 • woonachtig bent op een varkens- en/of vleeskalverenbedrijf.


De kans is dan namelijk groter dat u drager bent van de MRSA-bacterie. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek, maar ze kan een bedreiging vormen voor andere patiënten.

Vertel het daarom aan uw arts of verpleegkundige als een van de bovenstaande situaties van toepassing is. U wordt dan, indien mogelijk, nog ruim voor uw opnamedatum, onderzocht op aanwezigheid van MRSA. Is de bacterie aanwezig, dan kunt u hiervoor behandeld worden.

Interessante links

Afspraak maken

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Urologie. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485-84 53 45. U kunt ook online een afspraak maken

                                       

U vindt de polikliniek Urologie op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volgt u route 104.

Specialismen

Poliklinieken