Chirurgie

Het specialisme chirurgie (ofwel: heelkunde) legt zich toe op het behandelen van patiënten met een ziekte of verwonding die een operatieve ingreep vereisen.


De chirurgische vakgebieden zijn begrensd. Door de toenemende specialisatie hebben algemeen chirurgen tegenwoordig vaak een aandachtsgebied. Los van het verrichten van algemene ingrepen (bijvoorbeeld blindedarm- of galblaasoperaties) richten zij zich op specifieke gebieden, zoals vaatchirurgie, maag-darmkanaal-chirurgie, oncologische chirurgie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, orthopedie, gynaecologie en kinderchirurgie.

Moederspecialisme
De chirurgie is het moederspecialisme (de basis) van alle 'snijdende vakken'. Een aantal snijdende vakken heeft zich uit de chirurgie verder ontwikkeld. Bijvoorbeeld oogheelkunde en Keel- Neus- en Oorgeneeskunde.

 

chirurgen uit het Maasziekenhuis

 

Specialisten

Folders

Foto's

 • Aambeien

  Aambeien zijn plaatselijk gezwollen bloedvaten onderin de endeldarm en net boven de anus. Deze verwijde en gestuwde bloedvaten kunnen zowel inwendig als uitwendig zwellingen veroorzaken.


  Meer informatie over aambeien

 • Acute buik

  Je spreekt van een acute buik bij een plotselinge, mogelijke levensbedreigende, buikaandoening. Vaak gaat het om een acute (ernstige) ontsteking. Het is belangrijk snel te handelen en direct een arts te raadplegen.


  Lees meer over acute buik

 • Anusabces

  Een anusabces is een abces (etterbuil) in of bij de anus, waarbij ook gedacht moet worden aan een anusfistel.


  Lees meer over deze aandoening

 • Anusfistel

  Een anusfistel is een abnormale buisvormige verbinding van een (in dit geval) dieper gelegen anusabces met de buitenwereld.


  Lees meer over deze aandoening

 • Bicepspees gescheurd

  De bicepspees is het verlengde deel van de bicepsspier, de tweehoofdige bovenarmspier die de onderarm doet buigen. Bij een geheel gescheurde pees is het zaak om direct naar de arts te gaan.


  Lees meer over deze aandoening

 • Blindedarmontsteking

  De blindedarm (de appendix) is in de medische wereld een mysterieus stukje darm. Micro-organismen kunnen gemakkelijk binnendringen en een ontsteking laten beginnen. Een op de 15 mensen krijgt ooit blindedarmontsteking.


  Meer informatie over blindedarmontsteking

 • Borstkanker

  Onderzoek op de Mammapoli

  Als er bij u een borstafwijking is vastgesteld, dan kunt u op de mammapoli terecht voor verder onderzoek. De werkwijze is zo georganiseerd, dat de onderzoeken die nodig zijn om de diagnose vast te stellen, zoveel mogelijk op dezelfde dag plaatsvinden. Aan het einde van de dag worden de bevindingen van de onderzoeken met u besproken. Meestal heeft u binnen één dag ook al een behandeladvies.

  Naar de mammapoli

   

  Persoonlijke begeleiding

  Als u gehoord heeft dat u borstafwijking heeft, of mogelijk dat er sprake is van borstkanker, dan heeft u ongetwijfeld veel vragen. Dan is het prettig als er één aanspreekpunt is. In het Maasziekenhuis is de casemanager mammacare het aanspreekpunt waar u met uw vragen en zorgen terecht kunt. 

   

  Team mammacare

  Bovenste rij: casemanagers mamacare Mariska Janssen, Regy Peters en Ria Vervoort

  Onderste rij: radioloog J. Duyck, chirurg O. Boelens en oncoloog B. Scholtes

   

  Samenwerking Maasziekenhuis en Radboudumc

  Borstkankerzorg is een van de specialismen waarbij sinds enkele jaren een zeer vergaande vorm van samenwerking bestaat tussen het Maasziekenhuis en het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Deze aanpak is vrij uniek in Nederland en maakt het mogelijk om patiënten dicht bij huis de beste kwaliteit van zorg te bieden. Lees meer over de samenwerking

   

  Na de behandeling

  Is uw behandeling voor borstkanker afgerond en u bent genezen verklaard? Dan blijft u nog minimaal 5 jaar onder controle in het Maasziekenhuis. Als na die tijd alle controles goed zijn, is een jaarlijkse controle niet meer nodig. Uw specialist bespreekt dit met u. Wij adviseren u dan tot uw 75e jaar elke twee jaar een mammografie te laten maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met uw huisarts. U kunt ook deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hiervoor krijgt u tot uw 75e jaar automatisch een uitnodiging.

   

  Lees meer over deze aandoening

 • Borstkanker bij mannen

  In een borstklier kan zich een kwaadaardige tumor ontwikkelen. Borstkanker begint soms met een voelbaar knobbeltje dat soms pijnlijk kan zijn. Borstkanker kan ook bij mannen voorkomen.


  Meer informatie over borstkanker bij mannen is te vinden op
  www.mannenmetborstkanker.nl

 • Borstontsteking

  Wanneer je in de week voor de menstruatie knobbelige en pijnlijke borsten krijgt, is het mogelijk dat er sprake is van een cyste. Abcessen in de borst beginnen als een bacteriële infectie van borstweefsel. Er ontstaat een pijnlijke, rode en gezwollen plek met soms een waterige afscheiding.


  Lees meer over borstontsteking

 • Buikvliesontsteking

  Buikvliesontsteking of peritonitis is een ontsteking van het buikvlies (peritoneum), meestal als gevolg van een infectie. Dit is vrijwel zonder uitzondering een ernstige tot zeer ernstige situatie die meestal een operatie noodzakelijk maakt.


  Lees meer over deze aandoening

 • Darmafsluiting

  Bij een darmafsluiting of ileus is de darmpassage belemmerd. Er ontstaat daardoor een opstopping van de darminhoud.


  Lees meer over deze aandoening

 • Darmkanker

  Darmkanker komt vooral voor in de dikke darm en endeldarm. Het treft vooral mensen op oudere leeftijd (vanaf 60 jaar), maar het kan ook voorkomen op jongere leeftijd. Bij vroegtijdige opsporing is darmkanker over het algemeen goed te behandelen.

   

  Persoonlijke begeleiding

  Als u gehoord heeft dat er bij u een afwijking in de darmen is gevonden, of mogelijk dat er sprake is van darmkanker, dan heeft u ongetwijfeld veel vragen. Het is prettig als dan er één aanspreekpunt is. In het Maasziekenhuis kunt u met al hun vragen en zorgen terecht bij de casemanager coloncare.

   

  Stomazorg

  Bij elke buikoperatie bestaat de mogelijkheid dat er een (tijdelijk) stoma aangelegd moet worden. Een stoma krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Om u tijdens de opname goed te kunnen begeleiden, maakt u voor de operatie al kennis met de stomaverpleegkundige. De stomaverpleegkundige begeleidt en informeert u uitgebreid over de stoma en de verzorging van de stoma. Meer informatie over stomazorg

   

  Samenwerking Maasziekenhuis en Radboudumc

  Maasziekenhuis Pantein en het Radboudumc werken intensief samen op het gebied van oncologie. Dat geldt ook voor darmkanker. Het voordeel van deze samenwerking is dat u voor veel onderzoeken en behandelingen ook in het Maasziekenhuis terecht kunt. Op deze manier krijgt u de beste zorg dicht bij huis.

   

  Lees meer over deze aandoening

 • Darmperforatie

  Een darmperforatie kan optreden tijdens een buikverwonding, als complicatie bij een darmverstopping en ten gevolge van een ziekte.


  Lees meer over deze aandoening

 • Darmpoliepen

  Dit zijn meestal kleine gesteelde druifvormige gezwellen uitgaande van de darmwand die afzonderlijk of in groepen voorkomen en die a.h.w. in de darmholte uitsteken.


  Lees meer over deze aandoening

 • Darmvoorbereiding

  Bij een colonoscopie (ook wel: coloscopie) wordt de binnenbekleding/het slijmvlies van de dikke darm onderzocht. Dit gebeurt door een flexibele slang het lichaam van de patiënt in te brengen. Om de darm schoon te maken worden laxeermiddelen voorgeschreven.

 • Endeldarmverzakking

  Er worden twee typen endeldarmverzakking (rectumprolaps) onderscheiden: 1. De slijmvliesprolaps, waarbij alleen een gedeelte van het slijmvlies buiten de anus puilt. Deze vorm komt voor bij kleine kinderen ten gevolge van diarree of een foute stoelgang en bij aambeien. 2. De rectale prolaps waarbij de endeldarm met zijn gehele wand via de anus naar buiten uitzakt.


  Lees meer over deze aandoening

 • Enkelbreuk

  Enkelfracturen treffen dikwijls gelijktijdig binnen- en buitenenkel in combinatie met bandletsels. De symptomen zijn zwelling en pijn en soms een belangrijke uitwendige, merkbare verplaatsing.

 • Fantoompijn

  Fantoompijn is pijn die gevoeld wordt in een geamputeerd lichaamsdeel. Fantoom betekent letterlijk 'spook' of 'hersenschim'; je ervaart pijn, terwijl het pijnlijke lichaamsdeel er in werkelijkheid niet meer is.

 • Galblaasaandoening

  De galblaas is een zakvormig orgaan dat dient als een tijdelijke opslagplaats voor gal die in de lever gemaakt wordt. Er kunnen verschillende galblaasaandoeningen optreden: galstenen, galblaasontsteking, galblaasvergroting, galblaaskanker en galgangafsluiting.


  Voor meer informatie over deze aandoening

 • Galblaaskanker

  Tumoren van de galblaas kunnen zowel goedaardig als kwaadaardig zijn. De goedaardige poliepen zijn vaak symptoomloos en worden meestal bij toeval ontdekt. Kwaadaardige tumoren worden bij 70-80% van de patiënten geassocieerd met een langdurige aanwezigheid van galstenen en worden vooral bij oudere vrouwen aangetroffen.

 • Gevoelige borsten

  Vrouwen kunnen last krijgen van verschillende borstaandoeningen en -klachten. Veelvoorkomend zijn gevoelige borsten. Net voor de menstruatie, en tijdens zwangerschap, kunnen borsten gezwollen en pijnlijk voelen.


  Lees meer over deze aandoening

 • Handwortelbeentjesbreuk

  De meest voorkomende breuk van de handwortelbeentjes is het schippersbotje (os scaphoideum), deze zit in de pols aan de duimzijde. Het is het eerste botje van de handwortel. Een breuk in de handwortelbeentjes wordt meestal veroorzaakt door een val op de gestrekte hand.

 • Liesbreuk

  Een liesbreuk (hernia inguinalis) is de meest voorkomende breuk. Een liesbreuk kan op alle leeftijden voorkomen. Het is een zwakke plek tussen de spieren in de buikwand bij de lies. Bij een liesbreuk kunnen organen uit de buik (darmen) uitpuilen in het lieskanaal.


  Lees meer over een liesbreuk

 • Oorafwijking (aangeboren)

  Oorschelpafwijkingen komen veel voor. Afwijkingen in de oorschelp kunnen soms door middel van een operatie worden gecorrigeerd. Een bekende afwijking is een flapoor.


  Lees meer over deze aandoening

 • Polsbreuk, fractuur van Colles

  Polsbreuken ontstaan meestal door een val op de gestrekte of licht gebogen arm. De fractuur van Colles is een veel voorkomende specifieke polsbreuk van het uiterste deel van het onderarmbeen (spaakbeen).


  Lees meer over deze aandoening

Afspraak maken met de polikliniek Chirurgie

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Chirurgie. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485-84 53 35. U kunt ook online een afspraak maken

 

U vindt de polikliniek Chirurgie op de begane grond van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 005.

Afspraak maken met de polikliniek Stomazorg

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Chirurgie. Vermeldt u hierbij duidelijk dat u belt voor de Stomapoli. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485-84 53 35. U kunt ook online een afspraak maken

 

Direct contact opnemen met de stomaverpleegkundige kan ook:

 • via e-mail: stomapoli@pantein.nl,
 • op telefoonnummer 0485-84 61 46 (op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur, dinsdag tussen 8.00 en 12.00 uur).

 

U vindt de polikliniek Stomazorg op de begane grond van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 005. U kunt zich melden bij de balie van de poli Chirurgie. 

Afspraak maken met de polikliniek Wondpoli

Poliklinieken

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen) en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn.

De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum. Wachttijden polikliniek worden wekelijks geactualiseerd en de wachttijden opname maandelijks. Het Maasziekenhuis heeft over het algemeen korte toegangstijden zodat u snel bij ons terecht kunt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens. 

 

Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijd / wachtlijst te openen. De wachttijden polikliniek zijn geactualiseerd op 4 mei 2018. De wachttijden opname zijn geactualiseerd op 4 mei 2018.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen: (0485) 84 50 00 of: (0485) 84 51 00. Of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van de Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek

 

 

voor patiënten 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Chirurgie algemeen 3 dagen
Galblaasverwijdering 3 dagen 35 dagen
Liesbreuk 3 dagen 35 dagen
Mammapoli 3 dagen
Operatieve verwijdering borstkanker 3 dagen 14 dagen
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 5 dagen 9 dagen
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm 10 dagen 42 dagen
Poliklinische verrichtingen 7 dagen
Proctologische aandoeningen (bijv. aambeien) 10 dagen
Traumatologie 3 dagen
Vaatchirurgie 9 dagen
Wondteam 5 dagen

Onze pluspunten