Klinische Chemie

Klinische chemie is het specialisme dat zich toelegt op het onderzoeken van bloed en ander lichaamsvocht. Dergelijk onderzoek is vaak noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stellen.


Het onderzoek wordt uitgevoerd in een laboratorium, meestal in opdracht van huisarts, verloskundige of medisch specialist; soms in rechtstreekse opdracht van de betrokkene.
De klinisch chemicus is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen, de ontwikkeling van nieuwe testen en de uitgifte van bloedproducten, zoals nodig bij bloedtransfusie. Daarnaast adviseert hij/zij de aanvragend arts bij de interpretatie van de laboratoriumuitslagen.

  • Bacteriën, infecties en virusinfecties

    Infecties veroorzaakt door bacteriën of virussen. Bacteriën zijn organismen die uit slechts een enkele cel bestaan en onder de microscoop zichtbaar zijn als kleine staafjes (bacillen), bolletjes (kokken), spiraaltjes (spirillen) enz. Bacteriën (roodvonk, TBC) verblijven gewoonlijk in het bloed, in slijmlagen of tussen weefselcellen.