KNO

KNO-heelkunde legt zich toe op het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van keel, neus en oor.


Ook aandoeningen in de rest van het hoofd-halsgebied worden behandeld door de KNO-specialist, zoals gezwellen in de hals, in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm.

 

Amandelen knippen
Typische behandelingen op het gebied van de KNO-geneeskunde zijn het zogeheten knippen van keel- en neusamandelen en het plaatsen van trommelvliesbuisjes. KNO-specialisten werken nauw samen met logopedisten, kaakchirurgen en audiologen.

 • Allergie

  Een allergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem na contact met stoffen zoals huismijt, melkproducten en stuifmeel.


  Lees meer over allergie

 • Amandelen te groot

  Vergroting van de amandelen (tonsillen) ontstaat meestal door ontsteking.


  Lees meer over deze aandoening

 • Anosmie

  Anosmie bevat het Griekse woord 'osmie', wat 'geur' betekent en is de benaming van een aandoening waarbij er een totaal verlies van het reukvermogen optreedt.

 • Bijholteontsteking

  Een bijholteontsteking is een ontsteking van de sinussen (bijholten). Bijholten zijn de met lucht gevulde holten in de schedel rond de neus. Bij een ontsteking zwelt het slijmvlies op waardoor geen vocht meer uit de ruimte kan worden afgevoerd, doordat het kanaal dat hiertoe dient, verstopt.


  Lees meer over bijholteontsteking

 • Binnenoorontsteking

  Een binnenoorontsteking (otitis interna) is meestal een gevolg van een uitbreiding van een middenoorontsteking


  Lees meer informatie over deze aandoening

 • Buis van Eustachius (verstopping)

  De buis van Eustachius vormt de verbinding tussen middenoor en keelholte. Deze buis zorgt ervoor dat er lucht wordt doorgelaten naar het middenoor, zodat de luchtdruk aan weerszijden van het trommelvlies gelijk blijft. Soms raakt de buis echter verstopt, bijvoorbeeld bij een verkoudheid.

 • Evenwichtsorgaan aandoening

  Betreft een aandoening van het evenwichtsorgaan. Stoornissen in het evenwichtsorgaan kunnen ontstaan door ontstekingen (viraal of bacterieel), verwondingen (kneuzing, bloeding of schedelbreuk ) of door een bloedpropje in de vaten naar het evenwichtsorgaan.

 • Gehoor

  Het oor reageert op geluid uit de omgeving door trillingsenergie van een geluid om te zetten in elektrische energie. Als de gehoorcellen (zintuigcellen) in het binnenoor te veel worden belast door geluidsgolven, kunnen ze breken. In dat geval treedt blijvende schade op.

 • Keelkanker

  Strottenhoofd- of keelkanker komt niet vaak voor en wordt jaarlijks in Nederland bij ruim 700 mensen vastgesteld. De ziekte komt vooral voor bij mannen en vaak op latere leeftijd. Strottenhoofd- en keelkanker is een kwaadaardig tumor in of bij het strottenhoofd. Het strottenhoofd zit onder de keelholte aan de ingang van de luchtpijp.


  Lees meer over deze aandoening

 • Laryngitis

  Laryngitis is een ontsteking van het strottenhoofd of de bovenste luchtpijp. Het strottenhoofd en de stembanden zijn opgezet en doen zeer. De stem raakt hees en vervormd en stemverheffing is moeilijk. Acute laryngitis volgt vaak op een verkoudheid en lijkt op een griep met veel keelpijn (net als keelontsteking).

 • Lijmoor

  Een lijmoor (otitis media) ontstaat door ontsteking van het slijmvlies van de buis van Eustachius en van de trommelholte in het middenoor. De buis van Eustachius is een verbinding tussen de keel en het oor. Een lijmoor gaat in het acute geval gepaard met heftige pijn, doofheid, duizeligheid en meestal hoge koorts.


  Lees meer over deze aandoening

 • Middenoorontsteking

  De meest voorkomende oorontsteking is de middenoorontsteking (otitis media).  Bij keelinfecties kunnen bacteriën via de buis van Eustachius het middenoor binnen dringen. De ontsteking kan ook ontstaan doordat bacteriën via het trommelvlies het middenoor binnenkomen.


  Lees meer over middenoorontsteking

 • Ménière, ziekte van

  Oorsuizen kan een gevolg zijn van zogenaamde 'lichaamsgeluiden', zoals bijvoorbeeld de eigen hartslag. Een meer zeldzame oorzaak van oorsuizen is de Ziekte van Ménière. Deze ziekte veroorzaakt oorsuizen maar ook hevige aanvallen van duizeligheid, slechthorendheid, misselijkheid en overgeven


  Lees meer over deze aandoening

 • Neuspoliep

  Neuspoliepen zijn gezwollen uitgroeisels van het neusslijmvlies in de neusholte. Ze kunnen ontstaan door een overproductie van vocht in het slijmvlies t.g.v. bijvoorbeeld een allergische neusontsteking.


  Lees meer over deze aandoening

 • Neusslijmvliesontsteking (constitutioneel)

  Neusslijmvliesontsteking is een ontsteking van het slijmvlies dat de binnenzijde van de neus bekleedt. Als de neusslijmvliesontsteking optreedt door overgevoeligheid voor het inademen van bepaalde stoffen (allergie), die bij een onderhuidse injectie een positieve huidreactie geven, dan spreekt men van een constitutionele neusslijmvliesontsteking. 

   

  Lees meer over deze aandoening.

 • Neustussenschot scheef

  Het neustussenschot vormt de scheidingswand tussen de linker- en de rechter neusholte. Bij sommige mensen is de vorm van dit tussenschot erg onregelmatig of voor de geboorte al scheef aangelegd. Hierdoor kan de neusademhaling gestoord zijn; de doorgankelijkheid van de neus is aan één zijde verminderd.

 • Ontsteking uitwendige oor

  Een ontsteking van het uitwendige oor (otitis externa) kan een zeer pijnlijke aandoening zijn en gaat vaak gepaard met jeuk. Een infectie van het uitwendige oor kan te wijten zijn aan diverse factoren, zoals infectie door een schimmel of bacterie.


  Lees meer over deze aandoening

 • Oorinfectie

  De meest voorkomende oorontsteking is de middenoorontsteking (otitis media). Bij keelinfecties kunnen bacteriën via de buis van Eustachius het middenoor binnendringen. De ontsteking kan ook ontstaan doordat bacteriën via het trommelvlies in het middenoor komen.


  Lees meer over deze aandoening

 • Oorpijn

  De oorzaak van oorpijn ligt meestal in het oor, maar soms kan de oorzaak van de pijn ook buiten het oor liggen. Er is dan sprake van uitstralende pijn, afkomstig van aandoeningen elders in het hoofd. De pijn kan in een of beide oren voorkomen en zowel scherp en stekend als zeurend of kloppend zijn.


  Meer informatie over deze aandoening

 • Slaapbeenontsteking, oorontsteking

  Het slaapbeen is een plat botstuk dat deel uitmaakt van de zijkant van de schedel. Het bot is zo genoemd omdat je hier op ligt als je slaapt. Een ernstige keel- of oorontsteking kan zich uitbreiden naar het slaapbeen.

  Lees meer over deze aandoening.

 • Slechthorendheid

  In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen mensen aan slechthorendheid.In sommige gevallen kunnen gehoorstoornissen worden verholpen door een operatie of een hoortoestel, maar dit is afhankelijk van de oorzaak van de slechthorendheid.


  Lees meer over slechthorendheid

 • Strottenhoofd kanker

  Bij strottenhoofdkanker is sprake van een kwaadaardige tumor van het strottenhoofd. Kwaadaardige tumoren (carcinomen) komen hoofdzakelijk voor bij zware rokers; ze komen maar zelden voor bij niet-rokers.

Afspraak maken met de polikliniek KNO

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek KNO. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485–84 53 85. U kunt ook online een afspraak maken.

 

U vindt de polikliniek KNO op de begane grond van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 008.

Poliklinieken

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen) en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn.

De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum. Wachttijden polikliniek worden wekelijks geactualiseerd en de wachttijden opname maandelijks. Het Maasziekenhuis heeft over het algemeen korte toegangstijden zodat u snel bij ons terecht kunt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens. 

 

Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijd / wachtlijst te openen. De wachttijden polikliniek zijn geactualiseerd op 4 mei 2018. De wachttijden opname zijn geactualiseerd op 4 mei 2018.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen: (0485) 84 50 00 of: (0485) 84 51 00. Of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van de Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek

 

 

voor patiënten 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Buisjes 1 dag 42 dagen
Combinatieafspraak met gehoortest 8 dagen
Keel-, en neusamandelen 1 dag 42 dagen
Keel-, neus- en oorheelkunde algemeen 1 dag
Neustussenschot 1 dag 42 dagen