Longgeneeskunde

De longgeneeskunde onderzoekt en behandelt aandoeningen aan longen en luchtwegen.


U komt bij de longarts met ziekten en aandoeningen als astma en COPD (Chronische Obstructieve Pulmonaire Diseases). Bij COPD is er sprake van een belemmering van de luchtwegen, bijvoorbeeld door verkramping en teveel aan slijm.


Ook met infecties zoals longontsteking, pleuritis en tuberculose of aandoeningen zoals longembolie, longkanker en andere ziektebeelden die met kortademigheid te maken hebben, gaat u naar de longarts.

 
Slaapproblemen
Kampt u met klachten als snurken, slaperigheid, apneus of andere ademhalingsproblemen tijdens de slaap, dan kunt u terecht bij de longarts en een gespecialiseerde KNO-arts. Er kan dan een nachtelijke slaapregistratie worden verricht. Zo nodig vindt verwijzing plaats naar de slaappoli.

 

Gespecialiseerde verpleegkundigen
Naast de longartsen zijn er binnen het specialisme longgeneeskunde ook gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Deze verpleegkundigen zijn uw aanspreekpunt voor al uw vragen over uw aandoening en behandeling. U kunt contact opnemen met de casemanagers longoncologie en de longverpleegkundigen via de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer 0485-84 53 95.

 

Casemanagers longoncologie:
- Annemieke Janssen
- Ellen Roosenboom

 

Longverpleegkundigen:
- Lucy Koelen
- Ellen Roosenboom

 • Allergie

  Een allergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem na contact met stoffen zoals huismijt, melkproducten en stuifmeel.


  Lees meer over allergie

 • Astma

  Astma is een aandoening van de ademhalingsorganen. Er zijn aanvallen van kortademigheid en benauwdheid, met soms een piepend geluid.


  Lees meer over astma bij kinderen

   

  Lees meer over astma bij volwassenen

 • COPD

  COPD betekent Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dit is een overkoepelende term voor chronische luchtwegaandoeningen.


  Meer informatie over deze aandoening

 • Immunotherapie

  Immunotherapie is een verzamelnaam voor behandelingen tegen kanker waarbij het eigen afweersysteem wordt gestimuleerd om de kankercellen aan te vallen.

   

  Immunotherapie kan worden voorgeschreven bij verschillende typen kanker. In het Maasziekenhuis wordt immunotherapie toegepast bij patiënten met longkanker die al andere behandelingen hebben gehad.

   

  Samenwerking Maasziekenhuis en Radboudumc
  Maasziekenhuis Pantein en het Radboudumc werken intensief samen op het gebied van oncologie. Dat geldt ook voor immunotherapie. Het voordeel van deze samenwerking is dat beide ziekenhuizen werken volgens dezelfde procedures en werkwijzen. De artsen en verpleegkundigen van het Maasziekenhuis hebben intensief contact met collega’s van het Radboudumc. Zo kunnen we in het Maasziekenhuis dezelfde hoogwaardige kwaliteit van zorg bieden als in het Radboudumc. 

   

  De samenwerking van het Maasziekenhuis en Radboudumc is vormgegeven in Longkankernet. Meer informatie over Longkankernet

   

  Meer informatie
  Radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/immunotherapie
  Kanker.nl

 • Longemfyseem

  Longemfyseem is een chronische ziekte, waarbij steeds meer longblaasjes verloren gaan. Het is een vorm van COPD. De ernst van de ziekte hangt samen met het aantal aangedane longblaasjes.


  Lees meer over longemfyseem

 • Longkanker

  Bij longkanker ontstaat er een kwaadaardige tumor in het longweefsel of de luchtpijpvertakkingen. Kanker kan zich ook vanuit een ander orgaan via het bloed en lymfeklieren verspreid hebben naar de longen, zodat een tumor in de long ontstaat.


  Lees meer over longkanker

   

   

  Begeleiding bij longkanker
  Voor, tijdens en na uw behandeling kunt u bij de casemanagers longoncologie terecht voor ondersteuning en begeleiding. De casemanagers oncologie zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met kanker. Zij zijn uw aanspreekpunt voor al uw vragen over uw aandoening en behandeling. U kunt contact opnemen met de casemanagers longoncologie via de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer 0485-84 53 95.

   

  Casemanagers longoncologie:
  - Annemieke Janssen
  - Ellen Roosenboom

 • Longoedeem

  Als het hart niet goed genoeg werkt (hartzwakte) kan er vocht achterblijven in het weefsel van de benen en/of de longen doordat de druk in de bloedvaatjes te hoog wordt. Dit vocht vult de kleinste vertakkingen van de longen, waardoor dat deel van het longweefsel niet meer goed kan functioneren.

 • Luchtwegaandoening (door slechte lucht)

  Allerlei factoren kunnen een aandoening van het luchtwegsysteem veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is het inademen van bepaalde stoffen zoals kolen stof, giftige dampen en vervuilde lucht.


  Lees meer over deze aandoening

 • Slaap-apneu-syndroom

  Een apneu is een medische term voor een ademstilstand tijdens de slaap gedurende tenminste 10 seconden. Indien er meer dan 10 tot 15 apneus per uur optreden, spreekt men van een slaap-apneu-syndroom.


  Lees meer over deze aandoening

Afspraak maken met de polikliniek Longgeneeskunde

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Longgeneeskunde. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485–84 53 95. U kunt ook online een afspraak maken

 

U vindt de polikliniek Longgeneeskunde op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 116.

 

Poliklinieken

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen) en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn.

De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum. Wachttijden polikliniek worden wekelijks geactualiseerd en de wachttijden opname maandelijks. Het Maasziekenhuis heeft over het algemeen korte toegangstijden zodat u snel bij ons terecht kunt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens. 

 

Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijd / wachtlijst te openen. De wachttijden polikliniek zijn geactualiseerd op 4 mei 2018. De wachttijden opname zijn geactualiseerd op 4 mei 2018.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen: (0485) 84 50 00 of: (0485) 84 51 00. Of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van de Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek

 

 

voor patiënten 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Astma/COPD 14 dagen
Longziekten 14 dagen
Oncologie (long) 2 dagen
Snurkklachten/slaapapneu (OSAS) 21 dagen