Neurologie

Neurologie is het medisch specialisme dat zich toelegt op het onderzoeken en behandelen van ziekten en aandoeningen van het zenuwstelsel: hersenen, zenuwen en ruggenmerg.


U komt bij de neuroloog met klachten zoals hoofdpijn, dubbelzien, duizeligheid, uitstralende rugpijn of verlammingsverschijnselen. Ook mensen met epilepsie, Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Parkinson, verschijnselen van dementie, spierziekten en hersentumoren komen bij de neuroloog terecht.
 

Bent u in het ziekenhuis opgenomen vanwege een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident, een verzamelnaam voor herseninfarcten en hersenbloedingen), een zware hersenschudding of een coma, dan krijgt u ook te maken met de neuroloog.

  

Stroke-afdeling

In nauwe samenwerking met specialisten van het Radboudumc hebben de neurologen van het Maasziekenhuis een 24-uurs stroke-afdeling ingericht, waar patiënten met een CVA of TIA (Transient Ischemic Attack) razendsnel onderzocht en behandeld kunnen worden.

Jaarlijks krijgen zo'n 47.000 Nederlanders voor de eerste keer een beroerte of een TIA. Snelle actie om de kans op herhaling of een echt infarct te minimaliseren, is voor deze patiënten veelal van levensbelang.

 • Beroerte

  Een beroerte (herseninfarct, CVA, attaque, apoplexie) is het gevolg van onderbreking van de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen.


  Lees meer over deze aandoening

 • Beroerte, centrale netvliesslagader

  Een beroerte is een aandoening van een bepaald gedeelte van de hersenen, doordat de bloedtoevoer naar dit gedeelte verstoord is. In dit geval is de centrale netvliesslagader gestoord waardoor het netvlies achter in het oog niet goed genoeg van zuurstofrijk bloed kan worden voorzien

 • Carpale tunnel syndroom (CTS)

  Een carpaal tunnel syndroom (CTS) ontstaat door het bekneld zitten van een zenuw in de handpalm. Dit kan vooral ’s nachts vervelende tintelingen in de vingers geven en de nachtrust flink verstoren. Ook bij andere dagelijkse handelingen ontstaan vaak hinderlijke tintelingen, pijn en doofheid. Soms is er zelfs sprake van krachtsverlies. Met behulp van een pijnloos onderzoek op het CTS-spreekuur van Maasziekenhuis Pantein weten we meteen wat er aan de hand is.

   

  Diverse mogelijkheden
  Een afspraak op het CTS-spreekuur begint altijd met een gesprek met de neuroloog. Aansluitend volgt er een echo van de pols om de diagnose vast te stellen. Tijdens dezelfde afspraak is vaak direct al een behandeling mogelijk, bijvoorbeeld een pijnstillende en ontstekingsremmende injectie of het aanmeten van een polsspalk. Als een operatie nodig is, krijgt u een verwijzing voor de orthopeed. U wordt dan in het Maasziekenhuis geopereerd door specialisten van de Sint Maartenskliniek.

 • Cauda-equina syndroom

  Ook wel rijbroek-anesthesie genoemd. De paardenstaartachtige zenuwbundel onder in de rug raakt door tumoren of  een hernia in de rug beklemd waardoor allerlei uitvalsverschijnselen kunnen optreden.


  Meer informatie over deze aandoening

 • Clusterhoofdpijn

  Clusterhoofdpijn is de meest intense vorm van hoofdpijn. Het is verwant aan migraine. Clusterhoofdpijn is onder te verdelen in twee soorten: episodisch en chronisch.


  Lees meer over deze aandoening

 • Coma

  Coma is een toestand van sterk gedaald of geheel opgeheven bewustzijn. In de regel is er geen reactie meer op zintuiglijke prikkels. Een coma kan optreden als gevolg van directe beschadiging van de hersenen.


  Lees meer over deze aandoening

 • Duizeligheid

  Duizeligheid is het gevoel rond te draaien, dat de hersenen draaien in de schedel, of dat de omgeving ronddraait. Duizeligheid kan worden veroorzaakt door een storing in het evenwichtsmechanisme in het binnenoor of door een neurologische storing.


  Meer informatie over deze aandoening

 • Epilepsie

  Epilepsie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenfunctie. Het manifesteert zich in aanvallen (epileptische insulten), waarbij een soort kortsluiting in de hersenen ontstaat. Meestal is het bewustzijn verlaagd of raakt de patiënt helemaal buiten bewustzijn.


  Lees meer over deze aandoening

 • Geheugenverlies

  Soms zijn geheugenproblemen ernstiger dan de vergeetachtigheid die op oudere leeftijd veel voorkomt. Toch zijn de problemen niet zo ernstig dat er sprake is van een dementie. We spreken dan van milde geheugenproblemen. In medische termen noemen we dit de diagnose Mild Cognitive Impairment, afgekort MCI. MCI verloopt bij iedereen weer anders. Bij sommige mensen blijven de geheugenklachten stabiel, bij anderen worden de klachten erger. Op de polikliniek geriatrie kan onderzoek worden gedaan naar MCI. Meer informatie over MCI vindt u in onze patiëntenfolder.

 • Hersenaandoening

  De hersenen van de mens liggen goed beschermd in de schedel. Ze bestaan uit drie delen: de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam.


  Meer informatie over deze aandoening

 • Hersentumor

  Een buitensporige weefselgroei in de hersenen (een tumor) kan goedaardig of kwaadaardig zijn, maar is altijd een ernstige zaak. Doordat de schedel niet naar buiten uit kan zetten, zal elke tumor op een gegeven moment het omringende weefsel onder druk zetten met alle kwalijke gevolgen van dien.

 • Hersenvliesgezwel (tumor)

  Een hersenvliesgezwel of meningeoom is een tumor die uitgaat van het hersenvlies. Dit betekent dat hij overal kan voorkomen waar zich hersenvlies bevindt.


  Lees meer over deze aandoening

 • Hoofdpijn

  Hoofdpijn is een zeer veel voorkomende klacht die zeer veel verschillende oorzaken kan hebben. Er zijn ook vele soorten hoofdpijn en de mate en intensiteit varieert per soort.


  Lees meer over hoofdpijn

 • Migraine

  Migraine is een bonzende hoofdpijn die meestal voorkomt aan één kant van de schedel. De pijn is heftig en houdt 4 tot 72 uur aan. Veel mensen met migraine worden bij een aanval misselijk, moeten braken en kunnen niet goed tegen licht en geluid.


  Lees meer over migraine

 • Ziekte van Parkinson

  Hoe is de zorg geregeld in het Maasziekenhuis?

   

  De ziekte van Parkinson is een chronische neurologische aandoening. Het is een ziekte die zich vaak uit in problemen met bewegen. Daarnaast kunnen er verschijnselen optreden op vele andere gebieden, bijvoorbeeld spraak, denken en stemming. Per persoon verschillen de klachten. De behandeling wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. 

   

  Meer informatie over de ziekte van Parkinson vindt u op deze websites:

  www.parkinson-vereniging.nl: algemene informatie over Parkinson

  www.parkinsonnet.nl: algemene informatie en zoeken naar specialisten bij u in de buurt

  www.parkinsontv.nl: online televisieprogramma voor, door en met mensen met Parkinson

    

  Parkinsonspecialisten en samenwerking

  Bij Maasziekenhuis Pantein werken drie neurologen die gespecialiseerd zijn in Parkinson en een Parkinsonverpleegkundige. De neurologen onderzoeken de motoriek, maar ook symptomen als vergeetachtigheid en veranderingen in gedrag. Vervolgens kijken ze wat ze met medicijnen kunnen bijsturen. De verpleegkundige geeft informatie, adviezen, begeleiding en ondersteuning en coördineert de zorg.

   

  De ziekte verloopt per persoon anders. Omdat er zoveel verschillende symptomen kunnen optreden, werkt de neuroloog samen met in Parkinson gespecialiseerde behandelaars: fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en een maatschappelijk werker. Voor de wat jongere mensen met Parkinson of voor mensen die nog actief aan het werk zijn, is er een samenwerking met de revalidatiearts. In de late fase wordt samengewerkt met Expertisecentrum Madeleine. Daar is een gespecialiseerde afdeling waar mensen terecht kunnen voor diagnose, dagbehandeling en begeleiding thuis.

  Bij complexe vormen van Parkinson vindt overleg plaats met neurologen uit het Radboudumc. Iedereen met de ziekte van Parkinson krijgt zorg op maat.

    

  Verwijzing nodig

  Voor een bezoek aan de neuroloog heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

Afspraak maken met de polikliniek CTS-spreekuur: Carpale Tunnel Syndroom

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Neurologie. Let u erop dat u alleen een afspraak kunt maken als uw huisarts of specialist u heeft doorverwezen. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485-84 53 90. U kunt ook online een afspraak maken

Afspraak maken met de polikliniek Geheugenpoli

Voor een bezoek aan de Geheugenpoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor uw eerste bezoek aan de poli.

 

U vindt de Geheugenpoli op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 114. U kunt zich melden bij de balie van de poli Klinische Geriatrie.

Afspraak maken met de polikliniek Hernia-sneltraject

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar het hernia-sneltraject en verstuurt de verwijsbrief naar de poli Neurologie. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de poli Neurologie op telefoonnummer 0485–84 53 90.

Afspraak maken met de polikliniek Neurologie

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Neurologie. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485-84 53 90. U kunt ook online een afspraak maken

 

U vindt de polikliniek Neurologie op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 114.

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen) en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn.

De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum. Wachttijden polikliniek worden wekelijks geactualiseerd en de wachttijden opname maandelijks. Het Maasziekenhuis heeft over het algemeen korte toegangstijden zodat u snel bij ons terecht kunt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens. 

 

Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijd / wachtlijst te openen. De wachttijden polikliniek zijn geactualiseerd op 4 mei 2018. De wachttijden opname zijn geactualiseerd op 4 mei 2018.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen: (0485) 84 50 00 of: (0485) 84 51 00. Of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van de Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek

 

 

voor patiënten 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Hernia operatie 4 dagen (Sint Maartenskliniek)
Neurologie 9 dagen
TIA- poli 0 dagen