Revalidatie

Revalidatiegeneeskunde richt zich op herstel of verbetering van uw mogelijkheden. De revalidatiearts leert u omgaan met lichamelijke beperkingen. Behandeling is gericht op (opnieuw) zelfstandig functioneren in het dagelijks leven.


De revalidatiearts brengt uw klachten en beperkingen in kaart met een gesprek en zo nodig lichamelijke onderzoeken. Daarna bespreekt de arts met u welke behandeling voor u nuttig kan zijn.

Multidisciplinair

De behandeling onder leiding van de revalidatiearts is altijd multidisciplinair van aard. Dat betekent dat er meerdere behandelaars bij worden betrokken (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk, bewegingsagogie, verpleging). De behandeling is erop gericht om uw herstel te bevorderen, om blijvende beperkingen te voorkomen, of om te leren omgaan met uw beperkingen.

 

De revalidatiegeneeskunde in het Maasziekenhuis wordt uitgevoerd door specialisten van de Sint Maartenskliniek.

 

Kinderrevalidatie

Voor kinderrevalidatie kunt u bij de Sint MaartensKinderkliniek in Boxmeer en Nijmegen terecht als een motorische (en/of daarmee samenhangend een neuropsychologische) stoornis het kind beperkt in de ontwikkeling. Met de revalidatie kan het kind in staat worden gesteld om binnen de mogelijkheden optimaal te functioneren. Als er een poliklinische revalidatie behandeling volgt, zal dit in de Sint MaartensKinderkliniek in Nijmegen plaatsvinden.

 

Meer informatie over kinderrevalidatie, de behandelingen en de medisch specialisten is te vinden op de website van de Sint Maartenskliniek.

 

Specialisten

Folders

 • Afwijkingen aan de arm(en)

  Heb je een aangeboren defect aan je arm, waarbij een gedeelte van die arm ontbreekt of niet tot ontwikkeling is gekomen? Dan spreken we van een congenitaal reductiedefect. De arm is korter dan normaal en ziet er anders uit. Het ontstaat al vroeg in de zwangerschap. De oorzaak weten we vaak niet.

   

  Heb je een verworven defect aan je arm, waarbij een gedeelte van die arm bijvoorbeeld door een ongeluk, een infectie of tumor ontbreekt? Dan spreken we van een armamputatie.

   

  Meer informatie over afwijkingen aan de arm(en)

   

  Kinderorthopedie wordt in het Maasziekenhuis uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

 • Cerebrale parese

  Cerebrale parese (CP) is een houdings- en/of bewegingsstoornis die is ontstaan door een beschadiging in de hersenen voor of tijdens de geboorte. Door Cerebrale parese is bewegen vaak moeilijker.

   

  Meer informatie over Cerebrale parese

   

  Kinderorthopedie wordt in het Maasziekenhuis uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

 • Chronische pijn bij kinderen

  Bij chronische pijn heb je door een aandoening en/of weefselschade langer dan zes weken aanhoudende pijn. Deze pijn gaat ook niet weg als je weefselschade is genezen.

   

  Meer informatie over chronische pijn bij kinderen

   

  Kinderorthopedie wordt in het Maasziekenhuis uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

 • HMSN

  HMSN (hereditaire sensorische en motorische neuropathie) is een erfelijke aandoening van de zenuwen. Het is een zeldzame ziekte die uiteenlopende klachten veroorzaakt.

   

  Meer informatie over HMSN

   

  Kinderorthopedie wordt in het Maasziekenhuis uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

 • Niet-aangeboren hersenletsel

  Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan je hersenen, ontstaan door een ongeluk of ander trauma, of door schade van binnenuit (bijvoorbeeld een infectie, herseninfarct, hersenbloeding).

   

  Meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel

   

  In het Maasziekenhuis wordt (kinder)orthopedie uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

 • Obstetrisch Plexus Brachialis letsel

  Obstetrisch Plexus Brachialis letsel, kortweg OPBL, is letsel veroorzaakt door 'schouderverhaking'. De schouder van uw kindje blijft hierbij onder het schaambeen steken bij de geboorte.

   

  Meer informatie over Obstetrisch Plexus Brachialis letsel

   

  Kinderorthopedie wordt in het Maasziekenhuis uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

 • Onhandige motoriek

  Rustig op een stoel zitten. Uit je woorden komen. Veters strikken. Een bal gooien. Gewone handelingen. Maar als je DCD (Developmental Coordination Disorder, oftewel onhandige motoriek zonder onderliggende ziektebeeld) hebt, zijn deze zo gewone dingen moeilijk.

   

  Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Ook hebben ze moeite met het coördineren van hun bewegingen.

   

  Meer informatie over onhandige motoriek

   

  In het Maasziekenhuis wordt (kinder)orthopedie uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

 • Psychomotorische retardatie

  Er is sprake van psychomotorische retardatie (algehele ontwikkelingsachterstand) als een kind mijlpalen als 'kunnen grijpen', 'zitten'en lopen' niet haalt op de gebruikelijke leeftijd.

   

  Meer informatie over psychomotorische retardatie

   

  Kinderorthopedie wordt in het Maasziekenhuis uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

   

 • Spierziekten

  Spierziekten zijn in principe zeldzame aandoeningen. De meeste spierziekten in de kinderleeftijd zijn aangeboren. Een klein deel ontstaat later.

   

  Meer informatie over spierziekten

   

  Kinderorthopedie wordt in het Maasziekenhuis uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

 • Spina bifida ('open rug')

  Spina bifida of 'open rug' is een aangeboren afwijking die het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van je ruggenmerg en wervelkolom.

   

  Meer informatie over spina bifida

   

  Kinderorthopedie wordt in het Maasziekenhuis uitgevoerd door specialisten en behandelaren van de Sint MaartensKinderkliniek.

   

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen) en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn.

De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum. Wachttijden polikliniek worden wekelijks geactualiseerd en de wachttijden opname maandelijks. Het Maasziekenhuis heeft over het algemeen korte toegangstijden zodat u snel bij ons terecht kunt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens. 

 

Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijd / wachtlijst te openen. De wachttijden polikliniek zijn geactualiseerd op 4 mei 2018. De wachttijden opname zijn geactualiseerd op 4 mei 2018.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen: (0485) 84 50 00 of: (0485) 84 51 00. Of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van de Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek

 

 

voor patiënten 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Revalidatie 35 dagen