Revalidatie

Revalidatiegeneeskunde richt zich op herstel of verbetering van uw mogelijkheden. De revalidatiearts leert u omgaan met lichamelijke beperkingen. Behandeling is gericht op (opnieuw) zelfstandig functioneren in het dagelijks leven.


De revalidatiearts brengt uw klachten en beperkingen in kaart met een gesprek en zo nodig lichamelijke onderzoeken. Daarna bespreekt de arts met u welke behandeling voor u nuttig kan zijn.

Multidisciplinair

De behandeling onder leiding van de revalidatiearts is altijd multidisciplinair van aard. Dat betekent dat er meerdere behandelaars bij worden betrokken (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk, bewegingsagogie, verpleging). De behandeling is erop gericht om uw herstel te bevorderen, om blijvende beperkingen te voorkomen, of om te leren omgaan met uw beperkingen.

 

De revalidatiegeneeskunde in het Maasziekenhuis wordt uitgevoerd door specialisten van de Sint Maartenskliniek.

Specialisten

Folders

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen) en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn.

De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum. Wachttijden polikliniek worden wekelijks geactualiseerd en de wachttijden opname maandelijks. Het Maasziekenhuis heeft over het algemeen korte toegangstijden zodat u snel bij ons terecht kunt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens. 

 

Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijd / wachtlijst te openen. De wachttijden polikliniek zijn geactualiseerd op 4 mei 2018. De wachttijden opname zijn geactualiseerd op 4 mei 2018.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen: (0485) 84 50 00 of: (0485) 84 51 00. Of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van het Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek. Klik hier om deze in te zien. 

 

 

voor patiënten 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Revalidatie Zie onderaan deze pagina Zie onderaan deze pagina