Dr. A.H. Snijders Neuroloog

Aandachtsgebieden

- Klinische neurofysiologie

- Bewegingsstoornissen

 

Sinds 2016 aan het Maasziekenhuis verbonden.


Het boeiende van de neurologie vind ik dat het heel wezenlijke dingen betreft; spreken, gedrag, bewegen, pijn. Het is bij uitstek een vak waarbij je vooral goed moet luisteren en kijken naar de patiënt om tot een specifieke diagnose te komen. Er valt bijvoorbeeld al heel veel af te leiden van hoe iemand naar de spreekkamer loopt. Soms is hulponderzoek daar onmisbaar bij, zoals de klinische neurofysiologie die het functioneren van hersenen, zenuwen en spieren meet. Tot slot is de uitdaging deze diagnose of overwegingen terug te vertalen naar voor de patiënt begrijpelijke informatie en zo mogelijk gerichte therapie.

Specialismen

Aandoeningen