Spoedeisende hulp

Heeft u met spoed medische hulp nodig, dan kunt u daarvoor zeven dagen per week, 24 uur per dag terecht bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maasziekenhuis. De SEH heeft een eigen ingang, ongeveer 50 meter rechts van de hoofdingang.

 

Spoedeisende Hulp (SEH) is een dynamische afdeling waar improvisatie en snel handelen van groot belang zijn. Op de afdeling werkt een eigen team van verpleegkundigen en SEH-artsen samen met de medisch specialisten en arts-assistenten van alle afdelingen van het Maasziekenhuis.

 

De SEH is bereikbaar via telefoonnummer (0485) 84 50 00. 

Meenemen

Bent u in staat zich voor te bereiden op uw bezoek aan SEH, neem dan de volgende dingen mee:

  • geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
  • inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekeraar
  • medicatie (indien van toepassing)
  • eventueel toiletartikelen, ochtendjas, pantoffels en nachtgoed (als u denkt opgenomen te moeten worden).

Gang van zaken

U kunt op verschillende manieren binnenkomen op de SEH, namelijk:

  • via de ambulance
  • via een andere afdeling van het Maasziekenhuis
  • via de huisarts (al dan niet met ambulance)
  • op eigen gelegenheid

Inschrijven

U wordt bij binnenkomst eerst ingeschreven, tenzij uw medische situatie dat niet toestaat. Daarna onderzoekt de triageverpleegkundige u. Triage is een systeem dat gebruikt wordt om uw situatie en de situatie van andere patiënten bij binnenkomst snel en objectief te beoordelen. Zo wordt bepaald wie als eerste aan de beurt is. Als uw medische situatie dat toelaat, wacht u in de wachtkamer op uw beurt.

Ontslag of opname

Nadat u gezien bent door een arts en klaar bent met de behandeling op de SEH, gaat u met ontslag of wordt u opgenomen in het Maasziekenhuis. Bij ontslag krijgt u een brief mee voor uw huisarts, een eventuele vervolgafspraak voor de polikliniek en/of recept en zo nodig een aanvullende informatiefolder. Wordt u opgenomen, dan wordt u naar een van de verpleegafdelingen gebracht.