Telefoonnummers poliklinieken

Polikliniek

Contact

Bloedafname

0485 – 84 54 78

Cardiologie

0485 – 84 53 40

Chirurgie

0485 – 84 53 35

Dagbehandeling B1

0485 – 84 55 26

Dermatologie

0485 – 84 53 20

Diabeteszorg

0485 – 84 52 28

0485 – 84 52 29

Diëtetiek

0485 – 84 52 26

Fysiotherapie 0485 – 84 52 55

Gynaecologie

0485 – 84 55 60

Interne geneeskunde

0485 – 84 53 60

Instrumentmaker (POM)

0485 – 84 54 27

Kindergeneeskunde

0485 – 84 55 05

Klinische geriatrie

0485 – 84 57 56

KNO

0485 – 84 53 85

Longgeneeskunde

0485 – 84 53 95

Medische psychologie

0485 – 84 55 00

Neurologie

0485 – 84 53 90

Oncologie

0485 – 84 55 26

Oogheelkunde

0485 – 84 53 70

Orthopedie (Sint Maartenskliniek)

024 – 365 96 59

Orthopedisch schoenmaker (POM)

0485 – 84 54 26 

Pre-operatieve screening (POS)

0485 – 84 57 70

Radiologie

0485 – 84 52 85

Reumatologie (Sint Maartenskliniek)

024 – 365 94 09

Revalidatiegeneeskunde (Sint Maartenskliniek)

- Volwassenen

- Kinderen

 

 

0485 – 84 52 55

024 – 365 96 59

Urologie

0485 – 84 53 45