Wanneer heb ik een geldige verwijzing en wat moet ik dan doen?

Een verwijzing kan worden afgegeven door de huisarts, een medisch specialist of een andere zorgverlener. Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2019 de volgende beroepsgroepen als verwijzer:

 

 • Huisarts
 • Medisch specialist (inclusief sportarts, kaakchirurg en SEH-arts)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts
 • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep Jeugdartsen)
 • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • Verloskundige (alléén in geval van zwangerschap of bevalling of naar kinderarts binnen 10 dagen na bevalling)
 • Psychiater
 • Physician assistant of verpleegkundig specialist (werkzaam binnen medisch specialistische zorg)
 • GGD-arts (voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek voor infectieziektenbestrijding en tuberculosebestrijding
 • Klinisch fysicus audioloog naar KNO-arts

 

Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen, is deze een jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Deze datum staat op de verwijsbrief. Dit betekent dat binnen een jaar de eerste afspraak in het ziekenhuis met een medisch specialist of voor een onderzoek moet plaatsvinden.

 

U kunt pas een afspraak maken met het ziekenhuis als u de verwijzing heeft gekregen. Uw eerste afspraak kan dus pas plaatsvinden ná de datum die op uw verwijsbrief staat.

 

Terug naar verwijsbrief

 

Terug naar veel gestelde vragen