Zorgverzekering en vergoeding

Meeste zorg wordt vergoed

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Let wel: dit gebeurt alleen als het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar een contract hebben.
 
In andere gevallen ontvangt u zelf de rekening. Die kunt u – afhankelijk van uw zorgverzekering – terugvorderen van uw verzekeringsmaatschappij.

Verplicht eigen risico

U betaalt een eigen risico van 385 euro als u ziekenhuiszorg krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de eerste dag van de maand na de 18e verjaardag. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. (Voor de kosten gemaakt in verband met huisartsenzorg gelden andere eigen bijdragen.)
 
Behalve het verplichte eigen risicodeel kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risicodeel betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Net als bij het verplicht eigen risico, betaalt u eerst het vrijwillig eigen risico voordat uw zorgkosten vergoed worden uit de basisverzekering.

Mijn behandeling loopt door in het volgende jaar. Wat gebeurt er met mijn eigen risico?

Bent u aanvullend verzekerd?

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering.
 
Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Niet verzekerd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

Ik ben in het buitenland verzekerd. Kan ik in het Maasziekenhuis behandeld worden?

Geen medische noodzaak

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis informatie opvragen. Gebruikt u hiervoor het vragenformulier.

Geen contract ziekenhuis en verzekeraar

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Het ziekenhuis brengt dan de zogenaamde passantenprijs in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt.

Spoedeisende Hulp of huisartsenpost

Bezoekt u de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.

Is uw situatie niet levensbedreigend? Ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Onderzoeken aangevraagd door de huisarts vallen wel onder het eigen risico, bijvoorbeeld bloedonderzoek of een röntgenfoto.

Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is 's avonds, in het weekend en op feestdagen geopend.

Verzekeren van uw pasgeboren kind

Bij de geboorte van een baby zijn er zoveel zaken die moeten worden geregeld, dat er vaak niet aan gedacht wordt dat hij of zij ook verzekerd moet worden voor ziektekosten. Een baby wordt niet automatisch meeverzekerd.

Het is belangrijk dat u de ziektekostenverzekering voor uw kind zo snel mogelijk regelt, omdat meteen na de bevalling kosten worden gemaakt die niet automatisch onder de verzekering van (één van) de ouders vallen. U bent wettelijk verplicht om uw kind binnen 4 maanden na de geboorte aan te melden bij de zorgverzekering van uzelf of uw partner.